Team

Een hecht team met veel ervaring

Het team

Wij werken met een klein en hecht team van ervaren advocaten, waardoor onze klanten een vast en vertrouwd aanspreekpunt hebben. Ieder van ons beschikt over specialistische kennis van het arbeidsrecht, waardoor wij onze klanten snel en adequaat van dienst kunnen zijn.

Dies Siegers

Dies Siegers

Advocaat
Een goede advocaat maakt een juridische oplossing voor zijn klant eenvoudig in plaats van complex.

Dies Siegers (1968), advocaat arbeidsrecht en partner, adviseert op hoog juridisch niveau en met een praktische aanpak. Dies heeft ruime ervaring met alle aspecten van het arbeidsrecht, zoals (collectief) ontslag, reorganisaties en de begeleiding van trajecten met de ondernemingsraad. Zij begon als wetenschapper aan de Universiteit Utrecht, maar vanuit het verlangen naar meer praktisch nut, koos zij voor de advocatuur. Eerst bij twee grote kantoren in Amsterdam (Ekelmans den Hollander / Lovells en Boekel de Nerée) en sinds 2006 als partner bij Van Bladel Advocaten. Dies staat met name grote en middelgrote werkgevers bij (o.m. ICT, auto-industrie, bank- en verzekeringen en levensmiddelen). Zij behaalde in 2015 cum laude het certificaat van de postacademische Leergang Arbeidsrecht bij de Academie voor de Rechtspraktijk en is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en VAAA (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o.).

Saskia Le Noble

Saskia Le Noble

Advocaat
Om tot een goed en een eerlijk advies te komen, moet je als advocaat de emotie van een zaak naar de achtergrond kunnen plaatsen.

Saskia Le Noble (1974), advocaat arbeidsrecht en partner, doet uiteenlopende arbeidsrechtzaken, zowel voor grote en middelgrote werkgevers, als voor werknemers en statutair bestuurders. Zij is expert op het terrein van onder meer (collectief) ontslagrecht, arbeidsvoorwaarden, zieke werknemers en concurrentiebedingen. Saskia begon haar carrière op de sectie arbeidsrecht van een groot Amsterdams kantoor (Ekelmans den Hollander  / Lovells) en was daarna vijf jaar werkzaam bij een niche arbeidsrechtkantoor in de hoofdstad. Sinds 2009 is zij partner bij Van Bladel Advocaten. Saskia behaalde in 2011 het certificaat van de postacademische leergang arbeidsrecht (PALA) en is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en VAAA (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o.).

Heleen Dammingh

Heleen Dammingh

Advocaat
De uitdaging is om steeds weer te bekijken welke route voor mijn cliënt de beste oplossing biedt.

Heleen Dammingh (1975), advocaat arbeidsrecht en partner, adviseert en procedeert over alle deelgebieden van het arbeidsrecht. Zij staat (grote) werkgevers en werknemers bij. Heleen heeft zich in het bijzonder toegelegd op vraagstukken met betrekking tot zieke werknemers en re-integratie. Haar werkwijze is praktisch, concreet en eerlijk, haar vakkennis gedegen. Na ruim 16 jaar bij Van Benthem & Keulen Advocaten, sloot zij zich in 2015 als partner aan bij Van Bladel Advocaten. In haar dienstverlening adviseert zij veel ondernemingen in de retail en dienstverlening. Heleen behaalde in 2003 het certificaat van de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht bij de Grotius Academie (Radboud Universiteit). Ze is lid van de specialisatievereniging VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en sinds 2012 lid van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO Utrecht).

Liesbeth Zwitserlood

Liesbeth Zwitserlood

Advocaat
Door goed te luisteren naar je cliënt kun je maatwerk leveren.

Liesbeth Zwitserlood (1968), advocaat arbeidsrecht, is sinds september 2016 werkzaam bij Van Bladel Advocaten. Eerder werkte zij onder meer bij Nauta Dutilh, waar zij zich specialiseerde in het arbeidsrecht. Liesbeth adviseert en procedeert over vrijwel alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder het medezeggenschapsrecht. Zij staat werkgevers, werknemers en ondernemingsraden bij. Liesbeth is een professional die door cliënten wordt gewaardeerd om haar scherpheid, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid.  Zij heeft de postacademische leergang arbeidsrecht (PALA) succesvol afgesloten. Zij is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), VAAA (de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o.) en VvA (Vereniging voor Arbeidsrecht). Liesbeth is tevens mediator op het gebied van arbeidsverhoudingen.

Vacature Advocaat - medewerker

Vacature Advocaat - medewerker

In onze praktijk is ruimte voor een advocaat - medewerker (3-5 jaar ervaring in de advocatuur).

Van Bladel is een zogenaamd boutique-kantoor, gespecialiseerd in het arbeidsrecht. In onze praktijk is ruimte voor een advocaat - medewerker (3-5 jaar ervaring in de advocatuur). Onze voorkeur gaat uit naar een advocaat die al werkzaam is op het terrein van het arbeidsrecht, bij voorkeur in een adviespraktijk ten behoeve van werkgevers.

Wij zoeken een kandidaat die:

  • up to date kennis heeft van het arbeidsrecht;
  • uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden heeft;
  • inzicht heeft in het arbeidsrecht en deze kennis snel en to the point weet om te zetten in praktische adviezen aan klanten.

Wij bieden een werkplek in een boeiende praktijk, op een mooie locatie nabij het Wilhelminapark in Utrecht. In onze praktijk komen alle aspecten van het arbeidsrecht aan de orde. We hechten aan een goede werk-privé balans en bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap.

Interesse? Neem dan contact op met Heleen Dammingh: tel 030-220 3111 of h.dammingh@vanbladeladvocaten.nl.

Giny Consten

Giny Consten

Secretaresse
Een goede ondersteuning helpt de praktijk vooruit.

Giny Consten, secretaresse, heeft jarenlange ervaring in de juridische dienstverlening. Zij bewaakt de administratieve afhandeling van de dossiers en verzorgt de financiële administratie. Zij is vanaf 2008 werkzaam bij Van Bladel Advocaten.