Team

Een hecht team met veel ervaring

Het team

Wij werken met een klein en hecht team van ervaren advocaten, waardoor onze klanten een vast en vertrouwd aanspreekpunt hebben. Ieder van ons beschikt over specialistische kennis van het arbeidsrecht, waardoor wij onze klanten snel en adequaat van dienst kunnen zijn.

Dies Siegers

Dies Siegers

Advocaat
Een goede advocaat maakt een juridische oplossing voor zijn klant eenvoudig in plaats van complex.

Dies Siegers, advocaat arbeidsrecht en partner, adviseert op hoog juridisch niveau en met een praktische aanpak. Dies heeft ruime ervaring met alle aspecten van het arbeidsrecht, zoals (collectief) ontslag, reorganisaties en de begeleiding van trajecten met de ondernemingsraad. Zij begon als wetenschapper aan de Universiteit Utrecht, maar vanuit het verlangen naar meer praktisch nut, koos zij voor de advocatuur. Eerst bij twee grote kantoren in Amsterdam (Ekelmans den Hollander / Lovells en Boekel de Nerée) en sinds 2006 als partner bij Van Bladel Advocaten. Dies staat met name grote en middelgrote werkgevers bij (o.m. ICT, auto-industrie, bank- en verzekeringen en levensmiddelen). Zij behaalde in 2015 cum laude het certificaat van de postacademische Leergang Arbeidsrecht bij de Academie voor de Rechtspraktijk en is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en VAAMN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland).

Saskia Le Noble

Saskia Le Noble

Advocaat
Om tot een goed en een eerlijk advies te komen, moet je als advocaat de emotie van een zaak naar de achtergrond kunnen plaatsen.

Saskia Le Noble, advocaat arbeidsrecht en partner, doet uiteenlopende arbeidsrechtzaken, zowel voor grote en middelgrote werkgevers, als voor werknemers en statutair bestuurders. Zij is expert op het terrein van onder meer (collectief) ontslagrecht, arbeidsvoorwaarden, zieke werknemers en concurrentiebedingen. Saskia begon haar carrière in het jaar 2000 op de sectie arbeidsrecht van een groot Amsterdams kantoor (Ekelmans den Hollander / Lovells) en was daarna zes jaar werkzaam bij een niche arbeidsrechtkantoor in de hoofdstad. Sinds 2009 is zij partner bij Van Bladel Advocaten. Saskia behaalde in 2011 het certificaat van de postacademische leergang arbeidsrecht (PALA) en is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en VAAMN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland). 

Heleen Dammingh

Heleen Dammingh

Advocaat
De uitdaging is om steeds weer te bekijken welke route voor mijn cliënt de beste oplossing biedt.

Heleen Dammingh, advocaat arbeidsrecht en partner, adviseert en procedeert over alle deelgebieden van het arbeidsrecht. Zij staat (grote) werkgevers en werknemers bij. Heleen heeft zich in het bijzonder toegelegd op vraagstukken met betrekking tot zieke werknemers en re-integratie. Haar werkwijze is praktisch, concreet en eerlijk, haar vakkennis gedegen. Na ruim 16 jaar bij Van Benthem & Keulen Advocaten, sloot zij zich in 2015 als partner aan bij Van Bladel Advocaten. In haar dienstverlening adviseert zij veel ondernemingen in de retail en dienstverlening. Heleen behaalde in 2003 het certificaat van de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht bij de Grotius Academie (Radboud Universiteit). Ze is lid van de specialisatievereniging VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en sinds 2020 lid van de Raad van Toezicht en Auditcommissie van Het Kalsbeek College, een scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs te Woerden. 

Hanneke Klinckhamers

Hanneke Klinckhamers

Advocaat
Ik haal veel voldoening uit mijn vak, maar ben pas echt tevreden als de cliënt tevreden is.

Hanneke Klinckhamers, advocaat arbeidsrecht en ambtenarenrecht en partner, is sinds 1 september 2019 verbonden aan Van Bladel Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam bij L&A advocaten als partner en bij Boekel De Nerée N.V. als senior counsel. Met inmiddels 23 jaar ervaring als advocaat waarvan 20 jaar als arbeidsrechtadvocaat heeft Hanneke een lange staat van dienst opgebouwd in de commerciële rechtspraktijk. Ze bedient een breed scala van zakelijke en particuliere cliënten in het topsegment. Hanneke heeft als subspecialisatie de onderwerpen arbeidsongeschiktheid, topinkomens in de (semi)publieke sector (overheid, zorg, onderwijs, cultuur, woningbouw) en de financiële sector (WNT en WFT), het ambtenarenrecht en de normalisering van de rechtspositie ambtenaren (WNRA). Hanneke heeft de specialistische opleiding Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) gevolgd en is lid van diverse beroepsverenigingen, waaronder de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Ambtenaar & Recht (VAR). Haar aanpak laat zich het beste omschrijven als resultaatgericht met oog voor de menselijke kant van de zaak.

Liesbeth Zwitserlood

Liesbeth Zwitserlood

Advocaat
Door goed te luisteren naar je cliënt kun je maatwerk leveren.

Liesbeth Zwitserlood, advocaat arbeidsrecht, is sinds september 2016 werkzaam bij Van Bladel Advocaten. Eerder werkte zij onder meer bij Nauta Dutilh, waar zij zich specialiseerde in het arbeidsrecht. Liesbeth adviseert en procedeert over vrijwel alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder het medezeggenschapsrecht. Zij staat werkgevers, werknemers en ondernemingsraden bij. Liesbeth is een professional die door cliënten wordt gewaardeerd om haar scherpheid, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid. Zij heeft de postacademische leergang arbeidsrecht (PALA) succesvol afgesloten. Zij is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), VAAMN (de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland) en VvA (Vereniging voor Arbeidsrecht). Liesbeth is tevens mediator op het gebied van arbeidsverhoudingen.

Steven Bergwerff

Steven Bergwerff

Advocaat
Hoewel je soms ook moet durven benoemen dat iets simpelweg onverstandig is, denk ik vooral (mee) in mogelijkheden.

Steven Bergwerff, advocaat arbeidsrecht, werkt sinds april 2022 bij Van Bladel Advocaten. Hij studeerde rechten en geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en is sinds 2017 werkzaam als advocaat. Vanaf het begin van zijn carrière heeft hij zich op het arbeidsrecht toegelegd. Eerder werkte hij bij BVD advocaten, waar hij vooral een werkgeverspraktijk voerde met een focus op de retail en grotere zorginstellingen. Bij Van Bladel Advocaten staat Steven zowel werkgevers als werknemers bij, in alle mogelijke arbeidsrechtelijke kwesties. Steven volgde in 2020 de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht bij de Grotius Academie, die hij cum laude afrondde. Steven is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en VAAMN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland). 

Giny Consten

Giny Consten

Secretaresse / financiële administratie
Een goede ondersteuning helpt de praktijk vooruit.

Giny Consten, secretaresse, heeft jarenlange ervaring in de juridische dienstverlening. Zij bewaakt de administratieve afhandeling van de dossiers en verzorgt de financiële administratie. Zij is vanaf 2008 werkzaam bij Van Bladel Advocaten.

Karin Marks

Karin Marks

secretaresse
Goede communicatie is de voorwaarde voor succes.

Karin Marks, secretaresse, heeft een lange loopbaan in het bankwezen gehad en is daarna vele jaren zelfstandig ondernemer geweest. Zij heeft op ons kantoor een ondersteunende functie op het gebied van administratie en communicatie. Karin is sinds 1 mei 2021 bij  in dienst bij Van Bladel Advocaten.

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofdrechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a. Dies Siegers staat geregistreerd op arbeidsrecht;
b. Saskia Le Noble staat geregistreerd op arbeidsrecht;
c. Heleen Dammingh staat geregistreerd op arbeidsrecht;
d. Hanneke Klinckhamers staat geregistreerd op arbeidsrecht en ambtenarenrecht;
e. Liesbeth Zwitserlood staat geregistreerd op arbeidsrecht.
f. Steven Bergwerff staat geregistreerd op arbeidsrecht.

 

 

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.