Actueel

Om onze klanten up-to-date te houden organiseren wij regelmatig arbeidsrechtelijke workshops over actualiteiten en/of wetswijzigingen. Wij doen dit voor HR-managers, personeelsadviseurs en vaste relaties. Op verzoek verzorgen wij deze inspirerende sessies ook op maat en komen wij bij de klant intern, bijvoorbeeld als lunch of ontbijtsessie. Dit is vaak voor kleinere groepen over een onderwerp dat bij de klant actueel is. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Daarnaast schrijven wij regelmatig nieuwsbrieven over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. De meest recente vindt u hieronder.

Houd me op de hoogte

Wat u moet weten over NOW 3.0! 14-10-2020

De regeling van de NOW 3 (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is bekend. De NOW wordt met ingang van 1 oktober 2020 verlengd en duurt tot en met 30 juni 2021. Op een aantal onderdelen is de NOW 3 weer veranderd ten opzichte van NOW 1 en 2. Bedrijven krijgen meer ruimte om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe economische realiteit door bijvoorbeeld te herstructureren zonder ontslagboete of korting bij collectief ontslag. Wel moeten werkgevers actief inzetten op begeleiding naar ander werk. We zetten de belangrijkste punten van de NOW 3 op een rij.

Systematiek NOW 3

De NOW 3 biedt aan werkgevers - net zoals de NOW 1 en 2 -  een tegemoetkoming in de loonkosten bij acuut omzetverlies, zodat zij hun personeel zoveel mogelijk in dienst kunnen houden. Met de NOW 3 wordt de overheidssteun geleidelijk afgebouwd. Met de stapsgewijze afbouw komt er ook ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De NOW 3 is opgedeeld in drie tranches van 3 maanden en borduurt voort op NOW 1 (tranche 1) en NOW 2 (tranche 2):

tranche 3: vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020

tranche 4: vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 

tranche 5: vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021  

Omzetdaling

De vereiste drempel van minimaal 20% omzetverlies wordt in de vierde en vijfde tranche verhoogd naar 30%.

De omzetdaling wordt bepaald door 25% van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Ook voor de vierde en vijfde tranche wordt vastgehouden aan de referentieperiode in 2019.

Net zoals onder NOW 1 en 2 kan in de NOW 3 per tranche worden aangegeven over welke periode de verwachte omzetdaling wordt berekend. De startdatum moet wel steeds op de eerste van de maand liggen en de kalendermaand moet vallen binnen de desbetreffende tranche. Dat betekent dat de gekozen omzetperiode uiterlijk ligt op de eerste dag van de derde kalendermaand binnen een tranche.

Als er al subsidie is verleend onder NOW 2, dient te worden aangesloten bij de onder NOW 2 gekozen periode van verwacht omzetverlies. Dit geldt ook voor een eerste aanvraag onder de NOW 3: als er subsidie wordt aangevraagd voor de 3 tranches, dienen de gekozen omzetperiodes van elke tranche op elkaar aan te sluiten.

Vergoedingspercentage loonkosten

In NOW 1 en 2 bedroeg de maximale vergoeding van loonkosten 90%. In NOW 3 wordt de hoogte van de maximaal te vergoeden loonkosten geleidelijk per tranche afgebouwd:

tranche 3: 80%

tranche 4: 70%

tranche 5: 60%

 

Gevolgen bij daling loonsom

De loonsom, waarover de subsidie in de NOW 3 wordt berekend, wordt gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Indien de polisadministratie voor de maand juni 2020 niet is ingevuld wordt uitgegaan van de loonsom over de maand april 2020.

Om werkgevers meer ruimte te geven hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe realiteit vervalt de verplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Ook wordt de subsidie bij daling van de loonsom minder snel gekort. De subsidie wordt niet verlaagd als sprake is van een daling van de loonsom van:

tranche 3: 10%

tranche 4: 15%

tranche 5: 20%

Dat betekent dat, als de loonsom van de derde tranche ten opzichte van (drie maal) de loonsom van juni 2020 is gedaald met maximaal 10%, dit geen effect heeft op de hoogte van de subsidie. Als de loonsomdaling in de derde tranche met meer dan 10% is gedaald, bijvoorbeeld 20%, dan wordt de subsidie alleen over 10% lager vastgesteld en dus niet over de hele daling van 20%. Voor elke euro dat de loonsom teveel is gedaald ten opzichte van de loonsom in juni 2020 ontvangt de werkgever respectievelijk 80, 70 of 60 cent minder subsidie, afhankelijk van de tranche.

Hoogte te vergoeden loon per werknemer

In de derde en vierde tranche bedraagt het maximaal te vergoeden loon EUR 9.691,- bruto per werknemer.

In de vijfde tranche wordt het maximaal te vergoeden loon beperkt tot EUR 4.845 bruto. De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten blijft 40%. 

Samengevat leidt dit voor NOW 3 tot het volgende overzicht:

Tranche 3 (subsidietijdvak 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020):

 • het omzetverlies dient minimaal 20% te zijn over de door werkgever te kiezen periode van drie maanden vanaf 1 oktober, 1 november of 1 december 2020, (vergeleken met omzet 2019:4)
 • de subsidie bedraagt maximaal 80% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies (de loonsom van juni 2020 is referentiemaand)
 • het maximale loon dat per werknemer in aanmerking wordt genomen bedraagt EUR 9.853,-
 • de loonsom mag in deze periode 10% dalen zonder korting op de subsidie
 • forfaitaire opslag voor werkgeverslasten is 40%

Tranche 4 (subsidietijdvak 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021):

 • het omzetverlies dient minimaal 30% te zijn over de door werkgever te kiezen periode van drie maanden vanaf 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021 (vergeleken met omzet 2019:4)
 • de subsidie bedraagt maximaal 70% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies (de loonsom van juni 2020 is referentiemaand)
 • het maximale loon dat per werknemer in aanmerking wordt genomen bedraagt EUR 9.853,-
 • de loonsom mag in deze periode 15% dalen zonder korting op de subsidie
 • forfaitaire opslag voor werkgeverslasten is 40%

 

Tranche 5 (subsidietijdvak 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021)

 • het omzetverlies dient minimaal 30% te zijn over de door werkgever te kiezen periode van drie maanden vanaf 1 april, 1 mei of 1 juni 2021 (vergeleken met omzet 2019:4)
 • de subsidie bedraagt maximaal 60% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies (de loonsom van juni 2020 is referentiemaand)
 • het maximale loon dat per werknemer in aanmerking wordt genomen bedraagt EUR 4.845,-
 • de loonsom mag in deze periode 20% dalen zonder korting op de subsidie
 • forfaitaire opslag voor werkgeverslasten is 40%

Overige voorwaarden NOW 3

Inspanningsverplichting werkgever voor begeleiding werknemer naar nieuw werk en sanctie

Ook in NOW 3 geldt een inspanningsverplichting voor de werkgever om mee te werken aan de begeleiding van de werknemer naar nieuw werk. De werkgever kan hiervoor gebruik maken van de in NOW 3 ingebouwde ruimte voor loonsomdaling. Afhankelijk van de behoefte kan deze begeleiding verder bestaan uit scholing, instrumenten en voorzieningen. De maatregelen uit het flankerend beleid, “NL leert door”, bieden hiervoor diverse mogelijkheden.

Indien de werkgever subsidie heeft aangevraagd en in dat subsidietijdvak voor één of meerdere werknemers bij het UWV bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, wordt hij verplicht contact op te nemen met het UWV via de ‘UWV telefoon NOW’. De werkgever zal het UWV moeten vragen hoe hij ondersteund kan worden bij het begeleiden van zijn werknemers.

Let op! Bij de definitieve vaststelling van de subsidie controleert het UWV of de werkgever gedurende het subsidietijdvak een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag heeft gedaan en of de werkgever contact met het UWV heeft opgenomen via de ‘UWV telefoon NOW’. Indien bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd, maar de werkgever heeft geen contact met UWV opgenomen, zal de subsidie met 5% gekort worden.

Verbod dividend, bonus en inkoop eigen aandelen over 2020 en 2021

Ook in NOW 3 is het uitgangspunt dat bedrijven die een beroep doen op overheidssteun via de NOW geen dividend uitkeren of bonussen betalen of eigen aandelen inkopen. Het bonusverbod heeft voor de derde tranche betrekking op 2020 en geldt in de vierde en vijfde tranche voor het jaar 2021.

NOW 3: geen ontslagboete meer en geen korting subsidie bij collectief ontslag

De ontslagboete uit NOW 1 en 2 (ter hoogte van 150% resp. 100% van het loon van de werknemer die wegens bedrijfseconomische redenen werd ontslagen) is geschrapt.

Ook de korting van 5% in NOW 2 op het gehele subsidiebedrag bij een collectief ontslag van 20 of meer werknemers zonder dat overeenstemming met de bonden is bereikt is in NOW 3 verdwenen.

Aanvraag, voorschot en vaststelling NOW 3

Het UWV streeft er naar het aanvraagloket te openen op 16 november 2020 tot 13 december 2020. Er kan dan subsidie worden aangevraagd voor de derde tranche.

Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche loopt van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.

Het aanvraag tijdvak voor de vijfde tranche loopt van 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021.

Na het toekennen zal er een voorschot van 80% worden betaald in drie termijnen.

De vaststelling van de definitieve subsidie zal voor de drie tijdvakken (tranche 3, 4 en 5) in één keer worden uitgevoerd en wel vanaf 1 september 2021. Let wel, de werkgever dient voor iedere tranche waarvoor subsidie is aangevraagd en verkregen een apart verzoek om vaststelling te doen. Er volgt nog nadere informatie over het vaststellingsproces.

De NOW 3 is net zoals NOW 1 en 2 een complexe subsidieregeling. Het blijft voor werkgevers belangrijk goed na te gaan wat de voorwaarden en verplichtingen betekenen, voordat u besluit om de NOW aan te vragen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of bent u van plan te reorganiseren en wilt weten hoe u dat moet doen? Neemt u dan contact met ons op: 030-2203111. U kunt ook mailen naar: info@vanbladeladvocaten. Het team van Van Bladel Advocaten staat klaar om u te helpen.

 

               

 

Annette Borgers

04-01-2021Webinar 'De zieke werknemer' 12 januari 2021

Als gevolg van de Coronacrisis kampen veel werkgevers met uitval van werknemers en toegenomen ziekteverzuim. Op dinsdag 12 januari 2021 van 16.00 tot 17.00 uur bespreken Heleen Dammingh en Hanneke Klinckhamers de meest voorkomende vragen over de (reïntegratie van de) zieke werknemer tijdens een gratis webinar vanuit Kasteel Waardenburg. Wat moet en wat mag niet bij ziekte? Natuurlijk kunt u tijdens het live webinar ook uw vragen voorleggen. U kunt zich inschrijven via deze link Webinar 'de zieke werknemer'

Lees artikel

03-01-2021Tool Transitievergoeding Van Bladel Advocaten

Voor wie het in onze laatste nieuwsbrief van 2020 gemist heeft: op onze website staat nu onze Tool Transitievergoeding live. Via deze Tool kunt u de wettelijke Transitievergoeding eenvoudig berekenen, de berekening downloaden en indien gewenst als pdf opslaan. De Tool Transitievergoeding is hier te vinden.

 

 

Lees artikel

24-12-2020Verlenging noodmaatregel vaste onbelaste reiskostenvergoeding tot 1 februari 2021

Naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 en het massaal  thuiswerken is in mei 2020 op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis besloten dat werkgevers de vaste onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ongewijzigd mochten blijven uitbetalen. Thuiswerkdagen mochten worden aangemerkt als reisdagen, ondanks het gewijzigde reispatroon. Voorwaarde was dat er voor 13 maart 2020 al een onvoorwaardelijk recht bestond op de vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

Lees artikel

18-12-2020Voortgang plannen ZZP-ers deel 3

In onze blog van 25 juni 2020 berichtten wij u over de stand van zaken met betrekking tot ZZP-ers. Minister Koolmees kondigde in zijn vijfde voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ een webmodule aan met een online vragenlijst. Daarmee zouden opdrachtgevers zekerheid moeten krijgen over de vraag of ze loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moeten betalen bij het inzetten van ZZP-ers. In de meest recente (zesde) voortgangsbrief van 16 november 2020 geeft de minister een update over de webmodule, laat hij weten vanaf welk moment de handhaving naar verwachting (gefaseerd) wordt opgestart en gaat hij ook in op platformwerk.

Lees artikel

07-12-2020Werken waar je wil?

Wordt thuiswerken straks een hard recht van de werknemer? Als het aan D’66 en GroenLinks ligt wel. Zij hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat het recht van de werknemer om de werkplek te kiezen verstevigt. Nu is het zo, dat de werknemer niet vrij is om zelf de keuze te maken om al dan niet thuis te werken (zie onze eerdere blog hierover: Blog Recht op thuiswerken?). Op 19 november 2020 is de ‘Wet werken waar je wil’ ter consultatie via internet aangeboden. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen tot 18 december a.s. op het wetsvoorstel reageren. Wat houdt de ‘Wet werken waar je wil’ in?    

 

Lees artikel

19-11-2020Ontslag wegens integriteitsschending: wat overheidswerkgevers moeten weten!

Sinds 1 januari 2020 zijn de meeste ambtenaren werknemer geworden als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Hierdoor komen rechtszaken niet langer bij de bestuursrechter maar de kantonrechter. Er zijn inmiddels diverse procedures door overheidswerkgevers gevoerd. De meeste daarvan gaan over ontslag wegens schending van de ambtelijke integriteit. Hoe succesvol zijn overheidswerkgevers bij de civiele rechter? Waarop moeten zij letten?

Lees artikel

29-10-2020Mag een werkgever een mondkapje verplichten?

Vanuit de overheid wordt “een dringend advies” gegeven om in openbare binnenruimtes een mondkapje te dragen. Er geldt (nog) geen verplichting om het mondkapje te dragen, maar veel werkgevers willen alvast een mondkapjesplicht invoeren op de werkvloer. Hoe zit dat arbeidsrechtelijk?

Lees artikel

29-10-2020Oordeel bedrijfsarts over belastbaarheid wordt leidend bij loonsanctie

Minister Koolmees heeft op 1 oktober 2020 een wetvoorstel ingediend, dat beoogt om het oordeel van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de zogenaamde poortwachterstoets. Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe regeling vanaf 1 september 2021 van toepassing wordt.

Lees artikel

24-09-2020Wat je als werkgever moet weten over thuiswerken

Als gevolg van het coronavirus werkt een groot deel van de werknemers al ruim zes maanden thuis. Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, lijkt het er op dat dit nog enige tijd gaat duren. In deze blog komen een aantal arbeidsrechtelijke aspecten van thuiswerken aan de orde, zoals de arboregels, de keuzevrijheid van de werknemer ten aanzien van het thuiswerken, de controle op de werkzaamheden door de werkgever en de vergoeding van (extra) kosten. Ten slotte aandacht voor het fenomeen ‘thuiswerkregeling’, omdat wij in de praktijk merken dat veel werkgevers hierover nadenken.

Lees artikel

14-09-2020Voorstel strengere beloningsregels voor de financiële sector

Voor de financiële sector gelden sinds de bankencrises in 2007-2009 strikte regels als het gaat om variabele beloningen, zoals bonussen. De voorgenomen salarisverhoging met 50% (tot 3 miljoen euro) van toenmalig ING bestuursvoorzitter Hamers en de maatschappelijke commotie daarover is voor de wetgever aanleiding aanvullende maatregelen te willen invoeren. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen kan dat gevolgen hebben voor bestaande beloningsafspraken van bijvoorbeeld bankmedewerkers. Wat houden de aangekondigde maatregelen in?  

Lees artikel

02-09-2020Is het werken in ploegendienst na 32 jaar een verworven recht?

Vaak krijgen wij de vraag of een werkgever een voordeel dat hij met de werknemer is overeeengekomen (al dan niet schriftelijk) na verloop van tijd nog mag terugdraaien. Uit de rechtspraak blijkt dat deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden is, maar ook dat het niet altijd onmogelijk is om voordelen of gewoontes af te schaffen, zelfs nog na jaren. Deze blog gaat over een zaak waarin een werkgever een werknemer na 32 jaar uit de ploegendienst haalde, waardoor de werknemer een aanzienlijk deel van zijn inkomen verloor.  

Lees artikel

02-07-2020Heeft de werknemer recht op thuiswerken in verband met de Corona crisis?

Veel bedrijven hebben hun medewerkers in verband met de corona crisis in de afgelopen weken zoveel mogelijk vanuit huis laten werken. Zo langzamerhand keren medewerkers weer terug naar kantoor nu het virus onder controle lijkt te zijn. Bedrijven zullen er voor moeten zorgen dat het werk op kantoor op een veilige manier kan worden uitgevoerd en moeten dus maatregelen treffen die verspreiding van het virus op het werk zoveel mogelijk tegen gaan. Stel dat de medewerker het niet ziet zitten om terug te keren naar het werk. Kan hij of zij dan weigeren om terug te gaan naar kantoor? In een zaak die werd voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland heeft de rechter op 16 juni 2020 geoordeeld dat dit niet mocht.

Lees artikel

02-07-2020NOW 2.0

De regeling van de NOW 2.0 (Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) is vorige week bekend gemaakt. De subsidieregeling volgt op de NOW 1.0 en verlengt de periode van inkomenssteun door de overheid aan bedrijven die getroffen zijn door de Coronacrisis met vier maanden. Op een aantal onderdelen is de NOW 2.0 aangepast aan de nieuwe realiteit en de veranderende economie. In vervolg op ons Webinar van 11 juni jl. zetten we de nieuwe, aanvullende voorwaarden van NOW 2.0 voor u op een rij.

Lees artikel

25-06-2020Voortgang plannen ZZP-ers deel 2

In onze blog van 1 augustus 2019 schreven wij over de plannen van het kabinet voor ZZP-ers. Voor opdrachtnemers zou er een minimumtarief van EUR 16,- per uur komen. Voor tarieven boven EUR 75,- per uur zou een 'zelfstandigenverklaring' worden afgegeven waarmee zekerheid kon worden verkregen over het ondernemerschap. Voor alle andere gevallen zou er gewerkt worden met een webmodule waarmee zou worden beoordeeld of er sprake is van werken buiten dienstbetrekking. In de voortgangsbrief van 15 juni jl. heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd niet verder te gaan met  het wetsvoorstel voor het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring. In die brief kondigt Koolmees een pilot met de webmodule aan en deelt hij overige ideeën over zzp-ers. In deze blog leest u erover. 

Lees artikel

23-04-2020Hoge Raad: geen transitievergoeding bij demotie

In 2018 heeft de Hoge Raad (in de zogenaamde Kolom-beschikking) geoordeeld dat een werknemer aanspraak heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding in geval van een structurele en substantiële vermindering van minimaal 20% van de arbeidsduur. Het Hof Amsterdam heeft, gelet op die uitspraak, aan de Hoge Raad de vraag gesteld of een werknemer ook aanspraak krijgt op een gedeeltelijke transitievergoeding indien deze als gevolg van herplaatsing in een andere passende functie minder salaris krijgt, maar geen of nauwelijks urenverlies heeft.

Lees artikel

05-03-2020Coronavirus en arbeidsrecht – een overzicht voor werkgevers

Inmiddels heeft het zogenaamde Coronavirus (COVID-19) ook Nederland bereikt. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Wat betekent dit voor werkgevers en medewerkers? In deze blog worden vragen beantwoord over onder meer de zorgplicht van de werkgever om besmetting te voorkomen, het recht op loon (al dan niet in quarantaine), privacy aspecten en werktijdverkorting.

Lees artikel

24-02-2020Arbeidsovereenkomst kan door werkgever worden vernietigd wegens bedrog werknemer

Op 7 februari 2020 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of een werkgever de arbeidsovereenkomst mag vernietigen, omdat die overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van bedrog door de werknemer. Het bedrog bestond in dit geval uit het vermelden van onjuistheden op het cv. De werkgever wilde het aan de werknemer betaalde loon terug. Daarbij kwam tevens de vraag aan de orde of voor die vernietigbaarheid moet zijn voldaan aan het extra vereiste dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is geweest.

Lees artikel

17-02-2020Wel diefstal, toch geen geldig ontslag op staande voet!

Dat is de uitkomst van een zaak die een werkneemster had aangespannen tegen haar werkgever. Het maakt weer eens duidelijk dat een ontslag op staande voet geen sinecure is en dat werkgevers goed op de hoogte moeten zijn van de eisen die aan een geldig ontslag op staande voet worden gesteld.

Lees artikel

22-11-2019Nog 6 weken te gaan voor de invoering van de WAB!

In onze wekelijkse blog informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2020. Deze week staat de nieuwe berekeningsmethode van de transitievergoeding centraal.

Sinds 1 juli 2015 heeft de werknemer bij een beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst of de niet verlenging op initiatief van de werkgever recht op de transitievergoeding. Het recht op de transitievergoeding ontstaat pas bij een dienstverband vanaf 24 maanden of langer. Als de werknemer zelf ontslag neemt, heeft hij geen recht op de transitievergoeding, tenzij hij dat doet omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Lees artikel

15-11-2019Nog 7 weken te gaan voor de invoering van de WAB!

In onze wekelijkse blog geven wij praktische tips over de belangrijkste wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich brengt. Deze week staat de nieuwe ontslaggrond, de ‘i-grond’, centraal. Eén van de doelstellingen van de WWZ was het versoepelen van het ontslagrecht. De introductie van de - specifiek geformuleerde - gronden voor ontslag heeft er echter toe geleid dat ontbindingsverzoeken sinds de invoering van de WWZ eerder worden afgewezen. Daardoor is het ontslagrecht juist minder soepel geworden. Dit heeft tot veel kritiek vanuit de politiek en de praktijk geleid. In de WAB is daarom de ‘i-grond’ geïntroduceerd Welke mogelijkheden biedt deze grond?

Lees artikel

08-11-2019Verplichting om slapende dienstverbanden te beëindigen

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat werkgevers in beginsel gehouden zijn mee te werken aan een beëindiging van een zogenaamd slapend dienstverband en daarbij aan de werknemer de transitievergoeding te betalen. Dat volgt volgens de Hoge Raad mede uit de bedoeling van de wetgever om met de Wet compensatie transitievergoeding een einde te maken aan het verschijnsel "slapende dienstverbanden".

Lees artikel

10-10-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Liesbeth Zwitserlood over het concurrentiebeding: In hoeverre is het mogelijk een concurrentie- en/of relatiebeding op te nemen in een tijdelijk contract? 

Klik op deze link om het filmpje te bekijken:Liesbeth Zwitserlood - concurrentiebeding_in_tijdelijke_arbeidsovereenkomst

Lees artikel

10-10-2019Hoedt u voor de valkuilen van de WNT!

De Wet normering topinkomens (WNT) schrijft dwingend voor wat een topfunctionaris in de (semi)publieke sector maximaal mag verdienen en wat in het kader van een beëindiging mag worden afgesproken. Voor zover de bezoldiging en de ontslagvergoeding de toegestane maxima van de WNT overschrijden, is dat bovenmatige deel nietig en dient door de topfunctionaris te worden terugbetaald. De maximale ontslagvergoeding die mag worden afgesproken bedraagt EUR 75.000, of een jaarsalaris als dat lager is.

Lees artikel

01-08-2019Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

In dit filmpje uit onze nieuwe serie 'Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut' vertelt Dies Siegers over het verschil tussen een loonsanctie en opschorting van loon bij ziekte.  

Klik op onderstaande link om het filmpje te bekijken: 

Sancties Wet Verbetering Poortwachter

 

Lees artikel

01-08-2019Voortgang plannen ZZP-ers

LET OP: DIT WETSVOORSTEL IS INGETROKKEN OP 15 JUNI 2020

Eind juni 2019 heeft minister Koolmees de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de plannen van het kabinet voor ZZP-ers. Aan de onderkant van de markt komt er een minimumtarief van € 16 per uur voor opdrachtnemers. Aan de bovenkant gaat gelden dat er vanaf een tarief van € 75 per uur vooraf zekerheid kan worden verkregen over het ondernemerschap door middel van een Zelfstandigenverklaring.

Lees artikel

11-07-2019Wat is de waarde van een vakantiedag?

Bij het einde van een dienstverband moeten de niet genoten vakantiedagen van een werknemer uitbetaald worden. En tijdens het opnemen van vakantiedagen moet het juiste loon worden betaald. Maar wat is nu eigenlijk de waarde van zo’n vakantiedag? Er wordt vaak uitgegaan van uitsluitend het overeengekomen loon en de vakantietoeslag. Dit is ten onrechte.

 

Lees artikel

11-07-2019Tips voor de formulering van een ontslag op staande voet

De wet stelt strenge eisen aan een ontslag op staande voet, mede vanwege de nadelige gevolgen van een dergelijk ontslag voor de werknemer. Een van de eisen is dat de ontslagreden vrijwel direct met het ontslag moet worden medegedeeld. Uitgangspunt is dat het de werknemer onmiddellijk duidelijk moet zijn welke reden aan het ontslag ten grondslag is gelegd, zodat hij kan bepalen of hij zich daartegen zal verzetten. Voor de beoordeling van de vraag of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is, zijn de opgegeven redenen maatgevend. Andere dan de opgegeven redenen, hoe dringend dan ook, ‘tellen’ dus niet mee voor de vraag of er sprake is geweest van een rechtsgeldig ontslag. Het is dus van belang om de ontslagbrief met de nodige precisie te formuleren. Hierna volgen enkele tips voor de formulering van de ontslagreden.

 

Lees artikel

08-03-2019Uitvoeringsregeling compensatie transitievergoeding bekend

Op 26 februari 2019 is de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ (de Regeling) in het Staatsblad gepubliceerd. Hierin staan de termijnen voor het indienen van een aanvraag voor compensatie van betaalde transitievergoedingen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bij UWV.

Lees artikel

04-03-2019Cocaïnegebruik tijdens personeelsfeest: is dat een reden voor ontslag op staande voet?

Misdragingen tijdens een personeelsfeest komen vaak voor en leiden niet zelden tot een ontslag op staande voet.  Zo hield het ontslag op staande voet van een werknemer die zich tijdens een personeelsfeest onder invloed van alcohol hinderlijk en handtastelijk gedroeg en in de danszaal tegen een tafel urineerde, stand. Ook het ontslag op staande voet van een militair die zijn vriendin, tevens collega, na het verlaten van de kerstborrel een vuistslag in het gezicht gaf en het ontslag van de werknemer die na afloop van het personeelsfeest beschonken achter het stuur stapte, hielden stand. De werknemer die tijdens de kerstborrel een collega herhaaldelijk in de billen kneep en kwetsende opmerkingen maakte, mocht van de rechter wel blijven. Maar hoe zit het met het gebruiken en aanbieden van cocaïne, toch een strafbaar feit, tijdens een personeelsfeest? Levert dat voldoende reden op voor ontslag op staande voet? Hierover heeft de rechtbank Den Haag zich op 1 februari 2019 uitgelaten.  

Lees artikel
Archief