Terug

Medezeggenschap

Onze specialisten kunnen u alles vertellen over medezeggenschapsrechten volgens het Nederlandse en Europese recht. Wanneer en over welke onderwerpen dient advies of instemming te worden gevraagd aan een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Welke informatie mag een ondernemingsraad hebben? Hoe werkt de Nederlandse Wet op de Ondernemingsraden door in besluitvormingsprocedures in een (internationaal) concern? Ons kantoor staat zowel ondernemingen als ondernemingsraden bij met praktische adviezen om te komen tot een juiste invulling van medezeggenschapsrechten.