Gegevens

berekening

De transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 94.000.

Mocht u vragen hebben over de berekening, kunt u contact opnemen met één van de specialisten van Van Bladel Advocaten via: +31 (0)30 220 3111 of via info@vanbladeladvocaten.nl

 

datum in dienst
datum uit dienst
vakantietoeslag
bruto maandinkomen
vaste eindejaarsuitkering (of 13e maand) *
overeengekomen vaste looncomponenten **
overeengekomen variabele looncomponenten ***
bruto beloning per maand
bruto beloning per jaar
Duur Aantal Weging Beloning/maand Bedrag
Jaren x 1/3
Maanden :12 x 1/3
Dagen :365 x 1/3
transitievergoeding:

* overeengekomen vaste eindejaarsuitkering / 13de maand gedeeld door 12

** overeengekomen vaste overwerkvergoeding en/of ploegentoeslag verschuldigd in de 12 maanden voor de einddatum gedeeld door 12

*** overeengekomen variabele looncomponenten verschuldigd in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt gedeeld door 36

De transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 94.000.

Mocht u vragen hebben over de berekening, kunt u contact opnemen met één van de specialisten van Van Bladel Advocaten via: +31 (0)30 220 3111 of via info@vanbladeladvocaten.nl