Terug

Overgang van onderneming

Bij fusies en overnames geldt vaak een bijzondere bescherming voor werknemers. Is sprake van een overgang van onderneming, dan gaan alle werknemers automatisch, met behoud van arbeidsvoorwaarden, over naar de verkrijgende partij. Dat kan complicaties opleveren: hoe ga je om met verschillende pakketten aan arbeidsvoorwaarden, welke rol is er voor de ondernemingsraad of vakbonden en welke informatie moet je aan werknemers verstrekken in dit soort situaties? Onze advocaten hebben dit soort trajecten vaak begeleid. Wij geven ook u graag praktisch advies over de te zetten stappen, met oog voor het door u gewenste resultaat.