Terug

Statutair bestuurders, WNT en WFT

Een bestuurder heeft een andere rechtspositie dan een werknemer. Zowel bij de aanstelling als bij ontslag van een bestuurder gelden bijzondere regels. Valt een organisatie onder de Wet Normering Topinkomens of de Wet Financieel Toezicht, dan gelden ten aanzien van arbeidsvoorwaarden (beloning) en ontslagregelingen bijzondere wettelijke voorwaarden. We geven u inzicht in de regelingen en helpen u de juiste stappen te zetten, zodat uw organisatie aan de regels voldoet. Bent u bestuurder, topfunctionaris of beleidsbepaler? Ook dan adviseren wij u graag over uw positie.