Terug

Ziekte & arbeidsongeschiktheid

Nederland is een van de weinige landen waar de werkgever in geval van ziekte van een medewerker gedurende twee jaar het loon dient door te betalen. Uitgangspunt daarbij is wel dat de medewerker zich laat controleren door een bedrijfsarts en meewerkt aan de re-integratieadviezen en de afspraken in het plan van aanpak. Dat is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Als er discussie ontstaat over de precieze verplichtingen die een werkgever of werknemer onder deze wet heeft, dan staan wij voor u klaar met praktisch advies hoe om te gaan met de situatie. Als u ons tijdig laat meekijken in het re-integratietraject, dan kunnen wij u helpen te voorkomen dat UWV bij de uiteindelijke WIA-aanvraag een sanctie van maximaal nog een jaar loondoorbetaling oplegt.