Raad voor de Rechtspraak kritisch over wetsvoorstel dat het voor kleine werkgevers makkelijker maakt zieke werknemers te vervangen
Liesbeth Zwitserlood 19 jan 2024

Raad voor de Rechtspraak kritisch over wetsvoorstel dat het voor kleine werkgevers makkelijker maakt zieke werknemers te vervangen

Op 24 november 2023 is de internetconsultatie gesloten van het Wetsvoorstel wijzigen re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers. Dit wetsvoorstel zou de re-integratieverplichtingen voor kleine en middelgrote werkgevers moeten verlichten en introduceert een nieuwe ontslaggrond.

In dit kader wordt voorgesteld dat kleine en middelgrote werkgevers zich vanaf de start van het tweede ziektejaar alleen richten op re-integratie in het tweede spoor indien aan de voorwaarden voor het afsluiten van het eerste spoor wordt voldaan. Naast de nieuwe re-integratieverplichtingen wordt als onderdeel van het voornoemd wetsvoorstel een nieuwe ontslaggrond toegevoegd: de “j-grond”.

Op basis van deze ontslaggrond kunnen kleine en middelgrote werkgevers (met instemming van het UWV) de arbeidsovereenkomst opzeggen van werknemers wiens functie niet meer beschikbaar is nadat het spoor 1-traject is afgesloten en de werknemer in het tweede ziektejaar volledig is hersteld. Ook bij deze ontslaggrond geldt dat de werkgever moet kunnen aantonen dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn.

De Raad voor de rechtspraak is in een op 18 januari jl. gepubliceerd wetgevingsadvies kritisch over het wetsvoorstel. De Raad vindt dat dit wetsvoorstel de problemen voor kleine werkgevers rondom langdurige arbeidsongeschiktheid niet oplost, maar juist kan zorgen voor een toename van de problemen rondom zieke werknemers en dat het voorstel zelfs de re-integratie van een zieke werknemer kan belemmeren. De Raad is van mening dat het voorstel complex is, belastend voor de werkgever kan zijn en mogelijk leidt tot meer conflicten tussen werkgevers en werknemers over de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Dergelijke conflicten dragen niet bij aan een succesvolle re-integratie.

Nadelen werkgever

De Raad ziet voor werkgevers problemen omdat het afsluiten van het eerste spoor - waarbij nog gewerkt wordt aan terugkeer van de werknemer bij dezelfde werkgever - in het wetsvoorstel in te strakke termijnen is gegoten en de vereisten zijn voor kleine werkgevers te complex en belastend zijn. Dat de werkgever hierdoor eerder duidelijkheid krijgt over het definitief vervullen van de arbeidsplaats lijkt volgens de Raad van beperkte toegevoegde waarde omdat die arbeidsplaats nu ook al flexibel kan worden ingevuld. Verder moet een werkgever nog altijd twee werknemers betalen voor één arbeidsplaats. 

Nadelen werknemer

Voor werknemers ziet de Raad helemaal geen voordelen om mee te werken aan de afsluiting van het eerste spoor. Een werknemer kan in al in de 38e ziekteweek geconfronteerd worden met het verzoek om bij een andere werkgever te re-integreren. Dat kan erg belastend zijn voor een werknemer die herstellende is van bijvoorbeeld long-covid of een andere langdurige ziekte. 

De Raad denkt daarom dat het wetsvoorstel voor een toename van conflicten tussen werkgevers en werknemers over de re-integratie-inspanningen van de werkgever zal zorgen. Al met al geen verbetering ten opzichte van de huidige wetgeving, aldus de Raad.

Vervolg

De internetconsultatie is inmiddels gesloten. Ook hier waren kritische geluiden te horen. Het is nu afwachten wat de consultatie en het advies van de Raad voor gevolgen zullen hebben voor het wetsvoorstel.

We houden de ontwikkelingen met betrekking tot dit wetsvoorstel in de gaten en houden u uiteraard op de hoogte. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@vanbladeladvocaten.nl.