Eerste Kamer verwerpt wet tegen discriminatie op de arbeidsmarkt
Steven Bergwerff 28 mrt 2024

Eerste Kamer verwerpt wet tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

Het wetsvoorstel ter introductie van diverse maatregelen ter voorkoming van discriminatie bij sollicitaties en ter bevordering van gelijke kansen op de arbeidsmarkt is op 26 maart 2024 door de Eerste Kamer verworpen. Dit terwijl de Tweede Kamer dit wetsvoorstel vorig jaar nog met ruime meerderheid had aangenomen. Is dit een stap terug voor het verbod van discriminatie op de arbeidsmarkt?

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Het wetsvoorstel is in de praktijk vaak aangeduid als ‘Wet tegen discriminatie op de arbeidsmarkt’. Maar dat dekt eigenlijk niet de lading. Officieel heet het inmiddels verworpen wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’. De voorgestelde maatregelen zagen specifiek op het sollicitatieproces en waren bedoeld om werkgevers en intermediairs (zoals uitzendbureaus) te verplichten objectief te werk te gaan. Bedrijven zouden voortaan worden verplicht om hun werving- en selectiebeleid op schrift te stellen, voorzien van doeltreffende maatregelen om discriminatie te voorkomen en gelijke kansen te creëren. De Arbeidsinspectie zou op de naleving daarvan moeten toezien.

Vanwege kritiek uit de Eerste Kamer was het wetsvoorstel al afgezwakt. Verschillende partijen maakten zich zorgen over de gevolgen van de wet, vooral vanwege de toenemende regeldruk voor bedrijven en zeker voor de kleinere werkgevers. Om die reden was de ondergrens van het aantal werknemers, dat bedrijven in dienst zouden moeten hebben om aan de wet te moeten voldoen,  al opgetrokken van 25 naar 50 werknemers. Bovendien was een gewenningsperiode van twee jaar geïntroduceerd, voordat de Arbeidsinspectie zou handhaven. Maar ook in afgezwakte vorm komt het wetsvoorstel er dus niet.

Discriminatie op de arbeidsmarkt blijft verboden

Het verbod op arbeidsmarktdiscriminatie is bij diverse wetten geregeld en dat blijft uiteraard zo. Het inmiddels verworpen wetsvoorstel brengt daar geen verandering in. In het debat is door diverse Eerste Kamerleden benadrukt dat het doel van de wet – het tegengaan van discriminatie bij werving en selectie – van harte wordt onderschreven. Onderaan de streep blijven werkgevers ongewijzigd verplicht tot naleving van de norm en is discriminatie verboden, ook bij werving en selectie. Maar zonder de extra maatregelen voor werkgevers en intermediairs waartoe dit wetsvoorstel zou verplichten.