Expertise

Up-to-date kennis en praktische adviezen

Expertise

Van snel en telefonisch advies tot uitgebreide bijstand in een rechtszaak, wij staan klanten juridisch bij in alle aspecten van het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. We adviseren met name grote en middelgrote werkgevers, bijvoorbeeld over arbeidsrechtelijk HR beleid, ontslagzaken, reorganisaties, zieke werknemers, privacywetgeving en medezeggenschapskwesties. Daarnaast kunnen ook expats, statutair bestuurders, hoger management en werknemers bij ons terecht voor juridische bijstand.

Om het HR-beleid van onze klanten te ondersteunen geven wij regelmatig in-house workshops en seminars, over arbeidsrechtelijke onderwerpen, bijvoorbeeld verbetertrajecten, reorganiseren  en verplichtingen rondom zieke werknemers. Ook informeren wij onze klanten over relevante ontwikkelingen in ons vakgebied.

Onze werkgebieden zijn onder meer:

 • collectief en individueel ontslagrecht
 • ambtenarenrecht
 • reorganisaties
 • (wijziging van) arbeidsvoorwaarden
 • overgang van onderneming
 • concurrentiebedingen
 • ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • de rechtspositie van expats en statutair bestuurders
 • topinkomens in de (semi)publieke sector (overheid, zorg, onderwijs, cultuur, woningbouw) en de financiële sector (WNT en WFT)
 • medezeggenschapsrecht
 • individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten
 • flexibele arbeidsrelaties
 • privacy op de werkvloer

Vijfluik over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

WNRA interview 1

WNRA interview 2

WNRA interview 3

WNRA interview 4

WNRA interview 5

Veelgestelde vragen over arbeidsrecht in 1 minuut

Referenties

Is de werkgever verplicht een (positieve) referentie te geven over een ex-werknemer?

Ontslag op staande voet

Waar moet een ontslag-op-staande-voetbrief aan voldoen?

Ontslag wegens disfunctioneren

Waar moet een verbetertraject aan voldoen?

Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Is het mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Sancties Wet Verbetering Poortwachter

Wat is het verschil tussen loon opschorten en loon stopzetten bij zieke werknemers?

Ontslag statutair bestuurder

In hoeverre verschillen de ontslagregels voor een statutair bestuurder van die voor een gewone werknemer?

Getuigschrift

Is een werkgever verplicht een getuigschrift te geven?

Ontslag lid ondenemingsraad

Zijn leden van de ondernemingsraad beschermd tegen ontslag?

Beƫindiging tijdelijke arbeidsovereenkomst

Kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds worden beëindigd?

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Mag een arbeidsovereenkomst worden opgezegd vóór aanvang van de proeftijd?