Dies Siegers

Dies Siegers

advocaat sinds 1999

Dies heeft ruime ervaring met alle aspecten van het arbeidsrecht, zoals (collectief) ontslag, ongewenst gedrag, reorganisaties en de begeleiding van trajecten met de ondernemingsraad. Zij is mede-oprichter van het kantoor. Dies staat met name grote en middelgrote werkgevers bij (o.m. ICT, auto-industrie, bank- en verzekeringen en media). Zij behaalde cum laude het certificaat van de postacademische Leergang Arbeidsrecht bij de Academie voor de Rechtspraktijk en is lid van de specialisatievereniging VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland).

Dies heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Arbeidsrecht (medezeggenschap, collectief arbeidsrecht, arbeidsmediation)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde hoofdrechtsgebied.

Een goede advocaat maakt een complexe zaak eenvoudiger.